Про відновлювальне лікування застрахованих осіб та членів їх сімей у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів З 01 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105-ХІV (далі – Закон № 1105) в новій редакції.

Медична реабілітація спрямована на відновлення здоров'я застрахованої особи та повернення її до праці, профілактику ускладнень хвороби та зменшення витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Законом передбачено забезпечення за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованих осіб та членів їх сімей лише відновлювальним лікуванням в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм.

Саме тому Виконавча дирекція Фонду приділяє значну увагу питанням щодо відбору хворих на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно- курортних закладів.
Відбір хворих та направлення їх на лікування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів проводиться з урахуванням найбільш вагомих показників для проведення реабілітації та сприятливому прогнозі щодо відновлення здоров'я працюючої особи.

За рахунок коштів Фонду відновлювальне лікування застрахованих осіб у 2017 році здійснюється за 10 профілями медичної реабілітації, а саме:

1. Відновлювальне лікування хворих після гострого інфаркту міокарда, пролікованої нестабільної стенокардії, операцій на серці та магістральних судинах.
2. Відновлювальне лікування хворих після гострих цереброваскулярних порушень.
3. Відновлювальне лікування хворих після оперативних втручань на органах травлення.
4. Відновлювальне лікування хворих після операцій ортопедичних, травматологічних при дефектах та пороках розвитку хребта, пластиці суглобів, ендопротезуванні і реендопротезуванні, реплантації кінцівок.
5. Відновлювальне лікування порушень перебігу вагітності.
6. Відновлювальне лікування хворих з порушенням обміну речовин та захворюваннями ендокринної системи.
7. Відновлювальне лікування післяопікових хворих.
8. Відновлювальне лікування хворих після перенесених ефективних операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульознош характеру.
9. Відновлювальне лікування хворих після хірургічного втручання на органах сечостатевої системи та після оперативного і інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії.
10. Медико-психологічна реабілітація постраждалих учасників АТО.

Лише за названими профілями медичної реабілітації виконавчі дирекції обласних відділень Фонду мають укладати договори з лікувально-профілактичними закладами для подальшого здійснення відбірковими комісіями відбору хворих та направлення їх на санаторно-курортний етап відновлювального лікування.

Необхідно зазначити, що на сьогодні система медичної реабілітації, яка проводиться на санаторному етапі відновлювального лікування, не має досконалої нормативної та методичної бази, що фактично створює певні труднощі при відборі хворих на реабілітаційний етап лікування. Так історично склалося, що за час свого функціонування Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності єдиний в Україні має великий досвід організації та проведення реабілітаційного лікування хворих з тяжкою патологію.
Тому, при відборі хворих, застрахованих осіб і членів їхніх сімей, слід керуватися медичними показаннями та протипоказаннями, зазначеними в положеннях про порядок медичного відбору хворих та направлення їх на санаторно-курортний етап медичної реабілітації до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів лише в частині тих патологічних станів, які відповідають профілю відновлювального лікування, що здійснюється за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Ці положення, в переважній більшості, мають розширений перелік медичних показань, як в ранні, так і у віддалені терміни після перенесених захворювань і травм з урахуванням спеціалізації санаторно-курортних закладів, наявних природних лікувальних ресурсів, забезпечення санаторіїв висококваліфікованим медичним персоналом, оснащенням лікувальних корпусів та кабінетів, палат тощо відповідно до вимог відновлювального лікування хворих з конкретною патологією.

Зазначені положення розроблені санаторно-курортними закладами з урахуванням перспективи лікування не лише для застрахованих осіб у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а і для пацієнтів за рахунок інших джерел фінансування (у тому числі на комерційних засадах).
Розширений перелік медичних показань, включених до положень, не може в повній мірі застосовуватися при відборі хворих, застрахованих осіб і членів їхніх сімей, на санаторно-курортний етап відновлювального лікування за рахунок коштів Фонду.

Працівники виконавчих дирекцій відділень Фонду, що приймають ^ участь у роботі відбіркових комісій, повинні не допускати випадків щодо направлення відбірковими комісіями хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів в частині тих патологічних станів, що не відповідають профілям медичної реабілітації за рахунок коштів Фонду.
З метою належного виконання покладених на Фонд обов'язків, Виконавчою дирекцією Фонду наприкінці 2016 року та початку 2017 року було своєчасно проведено 28 процедур закупівель із санаторно-курортними закладами відповідно Закону України «Про публічні закупівлі» та із застосуванням електронного механізму системи «Рrоzоrrо». Це забезпечило безперервність надання послуг із відновлювального лікування застрахованим особам із 2016 року на 2017 рік.

Внаслідок вжитих заходів, на початок 2017 року Виконавчою дирекцією Фонду було придбано 21 465 путівок на загальну суму 263,6 млн. гривень.

Лікувально-профілактичними закладами Тернопільської області на 2017 рік замовлено лише 226 реабілітаційних путівок, в тому числі 30 пут. для лікування дитини у супроводі одного із працюючих батьків. Вартість таких путівок біля 12 тис. грн. для лікування дорослого, та до 22 тис. грн.–для лікування дитини у супроводі одного із працюючих батьків.
Важливим позитивним напрямком роботи Виконавчої дирекції Фонду в 2017 році стало також розширення профілів медичної реабілітації, що може здійснюватися за рахунок коштів Фонду.

З II кварталу 2017 року запроваджено лікування застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів для відновлювального лікування хворих:

після хірургічного втручання на органах сечостатевої системи та після оперативного і інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії;
після перенесених ефективних операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру;
- медико-психологічної реабілітації учасників АТО.

У зв'язку з цим, у лютому 2017 року Виконавчою дирекцією Фонду були розпочаті нові процедури закупівель послуг із відновлювального лікування застрахованих осіб і членів їхніх сімей із санаторно-курортними закладами з урахуванням запроваджених нових профілів медичної реабілітації.

За результатами додатково проведених процедур закупівель Виконавчою дирекцією Фонду укладено 18 договорів про надання послуг із відновлювального лікування застрахованим особам і членам їхніх сімей у ІІ-ІУ кварталах 2017 року по 4 592 путівках на загальну суму 55,9 млн. гривень. Процедури закупівель ще не закінчені і тривають на даний час.
Що стосується реабілітації застрахованих осіб у майбутньому, то в даний час Виконавчою дирекцією Фонду за ініціативою Міністерства соціальної політики України опрацьовується питання щодо надання послуг із відновлювального лікування (медичної реабілітації) за вільним вибором реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу безпосередньо застрахованою особою (за принципом «гроші ходять за людиною»).

Після самостійного вибору хворим реабілітаційного відділення на робочий орган Фонду покладається обов'язок щодо підготовки та укладання тристороннього договору, на підставі якого застрахована особа отримає належне відновлювальне лікування, а санаторно-курортний заклад отримає від Фонду відшкодування витрат за фактично надані послуги із реабілітаційного лікування в межах затверджених правлінням Фонду граничних витрат на зазначенні цілі.

Відділ соціальних послуг
виконавчої дирекції Тернопільського обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності